പ്രണാമം : ആത്മാവിന്റെ നെടുവീര്‍പ്പുകള്‍

പ്രണാമം : ആത്മാവിന്റെ നെടുവീര്‍പ്പുകള്‍

ഇതൊരു പ്രാര്‍ത്ഥനാ സമാഹാരമാണ്. സാധാരണ കാണാറുള്ളതില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായൊരു  സമാഹാരം. ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം കണ്ടെത്താനും അവിടത്തെ സ്വരം ശ്രവിക്കാനും ഉതകുന്ന വിചിന്തനങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം.

Author: ഡോ. മൈക്കിള്‍ കാരിമറ്റം

ഇതൊരു പ്രാര്‍ത്ഥനാ സമാഹാരമാണ്. സാധാരണ കാണാറുള്ളതില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായൊരു  സമാഹാരം. ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത...

Rs 110.00

+
-

Info

Isbn: 978-93-83341-46-7

Pages: 132

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active