വിഭൂതി മുതല്‍ ഉത്ഥാനം വരെ

വിഭൂതി മുതല്‍ ഉത്ഥാനം വരെ

തീവ്രമായ ദൈവസ്‌നേഹവും നിഷ്‌കളങ്കമായ സഹോദരസ്‌നേഹവും കൈമുതലാക്കിയ വി. ഫ്രാന്‍സിസിനും ക്ലാരയ്ക്കുമൊപ്പം ഒരു നോമ്പുകാല തീര്‍ത്ഥാടനം.

Author: ഡോ. ചെറിയാന്‍ പാലൂക്കുന്നേല്‍ കപ്പൂച്ചിന്‍

തീവ്രമായ ദൈവസ്‌നേഹവും നിഷ്‌കളങ്കമായ സഹോദരസ്‌നേഹവും കൈമുതലാക്കിയ വി. ഫ്രാന്‍സിസിനും ക്ലാരയ്ക്കുമൊപ്...

Rs 130.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-945511-0-2

Pages: 128

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active