മഴവില്‍ച്ചന്തങ്ങള്‍

മഴവില്‍ച്ചന്തങ്ങള്‍

വര്‍ണ്ണപ്പൊലിമയുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്‍ ഉള്ളില്‍ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് കുട്ടികള്‍.
ദാരിദ്ര്യവും ചൂഷണവും പലപ്പോഴും അവയുടെ നിറം കെടുത്തുന്നു. എന്നിട്ടും സ്വന്തം ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോടെ  പൊരുതി ജയിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു കൗമാരക്കാരിയുടെ ആത്മ നൊമ്പരങ്ങളുടെയും വിജയത്തിന്‍റെയും കഥ

Author: ഡി. ശ്രീദേവി

വര്‍ണ്ണപ്പൊലിമയുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്‍ ഉ...

Rs 70.00

+
-

Info

Isbn: 978-93-92999-13-0

Pages: 56

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active